Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi przedszkoli 2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PROWADZONE NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Znak sprawy: CUW.2420.4.2021.PKM
Przedmiotem zamówienia są Kod CPV:
39292300-8 – Przybory do rysowania

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona 130 000 zł netto, o której mowa w ustawie Pzp.

 Centrum Usług Wspólnych w Opolu zaprasza chętnych do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych (materiałów plastycznych) niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (24 zestawy) do wskazanych przez Zamawiającego Przedszkoli Publicznych na terenie miasta Opola, w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie – powtórne
Zał. 1 Formularz ofertowy
Zał. 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Zał. 3 Wykaz jednostek
Zał. 4 Umowa

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów zużywalnych (materiałów plastycznych) niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (24 zestawy) do wskazanych przez Zamawiającego Przedszkoli Publicznych na terenie miasta Opola, w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Rozstrzygnięcie materiały zużywalne

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PROWADZONONE NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Znak sprawy: CUW.2420.3.2021.PKM
Przedmiotem zamówienia są Kod CPV:
39292300-8 – Przybory do rysowania

Centrum Usług Wspólnych w Opolu zaprasza chętnych do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych (materiałów plastycznych) niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (24 zestawy) do wskazanych przez Zamawiającego Przedszkoli Publicznych na terenie miasta Opola, w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zał. 1 – formularz ofertowy
Zał. 2 – opis przedmiotu zamówienia
Zał. 3 – wykaz jednostek
Zał. 4 – wzór umowy

Zakończone postępowania:

Zakończone postępowania:

 

Zakończone postępowania:

1. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 24 “Chatka Puchatka” - termin składania ofert 30.09.2021 r. godz. 9.00.
2. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 55 - termin składania ofert 30.09.2021 r. godz. 9.00.
3. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 61 “Wesoła Gromadka” - termin składania ofert 30.09.2021 r. godz. 9.00.
4. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 54 - termin składania ofert 30.09.2021 r. godz. 9.00.
5. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 51 - termin składania ofert 30.09.2021 r. godz. 9.00.

6. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 6 - termin składania ofert 30.09.2021 r. godz. 9.00.

 

Wersja XML